Zasady Przedszkola

 

OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST PRZYPROWADZENIA DO PRZEDSZKOLA DZIECI ZDROWYCH !

NIE PRZYJMUJEMY DZIECI, które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
 • są przeziębione lub chore,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • przejawiają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

Drodzy Rodzice:

 • nie praktykujemy podawania dzieciom leków przynoszonych z domu
 • podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców witaminy i preparaty uodparniające
 • leki na alergie podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa

PRZEZIĘBIENIE POWSTAŁE W CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • obowiązkiem wychowawcy jest natychmiastowe powiadamianie Rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, dlatego też prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych;
 • obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.

NASZA PLACÓWKA A ALERGIE

 • w przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;
 • obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko,
 • obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;

WYJŚCIA NA DWÓR

Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • temperatura jest niższa od -10o C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do placówki, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dziecko może pozostać w sali, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby.