Plan Zajęć

630 – 830      Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, swobodne zabawy

930 – 900      Przygotowanie do posiłku, posiłek

900 – 1100    Zajęcia dydaktyczne (edukacja przedszkolna)

1100 – 1130  Przygotowanie do posiłku, posiłek

1130 – 1230  Zajęcia dydaktyczne (zajęcia dodatkowe)

1230 – 1300  Wyjście na dwór

1330 – 1400  Przygotowanie do posiłku, posiłek

1400 – 1430  Odpoczynek poobiedni, zajęcia wyciszające

1430 – 1600  Zajęcia dydaktyczne – kółka zainteresowań

1600 – 1630  Przygotowanie do posiłku, posiłek

1630 – 1800  Swobodne zabawy, odbieranie dzieci z przedszkola